Kas yra kvalifikuotas elektroninis parašas?

Aukščiausią teisinę galią turintis elektroninis parašas yra kvalifikuotas elektroninis parašas, kuriam yra keliami ypatingi techniniai ir saugumo reikalavimai, numatyti Europos teisės aktuose.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, sutrumpintai eIDAS reglamento 26 straipsnį, kvalifikuotas elektroninis parašas privalo atitikti toliau išvardytus reikalavimus:

  • būti vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
  • pagal jį galima nustatyti pasirašančio asmens tapatybę;
  • sukurtas naudojant elektroninio parašo kūrimo duomenis, kuriuos tik pats pasirašantis asmuo gali labai patikimai naudoti;
  • susietas su juo pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks tų duomenų pakeitimas būtų pastebimas.

Todėl kvalifikuotas elektroninis parašas Europos Sąjungoje pripažįstamas turintis tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas ranka.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą? Ačiū už įvertinimą Nepavyko išsaugoti Jūsų įvertinimo