Kaip atrodo elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas?

Pasirašymas elektroniniu parašu dokumente nesukuria jūsų ranka pasirašomo parašo, tačiau jam prilygsta - apie tai byloja speciali Mark Sign žymė, dedama ant dokumentų, pasirašytų su kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kvalifikuotas elektronins parašas

Jį sudaro trys svarbiausios dalys:

  1. Pasirašiusio asmens vardas ir pavardė

Elektroninis parašas pasirašymo metu reikalauja jūsų išmanaus telefonu ir tik jums žinomais kodais patvirtinti, jog tai tikrai būtent jūs. Tad ypatingos formosjam nereikia – niekas kitas už jus šiaip ar taip pasirašyti negalės.

  1. Žyma, kad tai kvalifikuotas elektroninis parašas

Speciali kvalifikuoto parašo žyma įrodo, kad jūsų tapatybę nustatė saugumo reikalavimus atitinkanti parašo platforma, tokia kaip „Mark Sign“. Paprastai tariant, ši žyma yra tuo pačiu ir įrankis padėti parašą, ir neutralus stebėtojas, kuris užtikrina, jog pasirašyta naudojantis visais saugumo standartais.

  1. Pasirašymo data, tikslus laikas bei laiko zona

Ši parašo dalis įrodo, kad dokumentas pasirašytas sertifikato galiojimo metu ir nėra galimybės pakeisti esamų duomenų jau po parašo. Jūs ne tik padedate savo parašą, bet ir gaunate įrodymą, jog padėjote jį būtent tokiam dokumentui, o bet kokie tolesni keitimai bus matomi parašą tikrinant. Net įterpus vieną žodį ar papildomą puslapį, sistema fiksuos pakeitimą ir tokiu atveju parašai taps negaliojantys.

Pasirašant dokumentą jame galite nustatyti parašo atvaizdavimo vietą arba pasirinkti, kad parašo nesimatytų išvis.

Parašo atvaizdavimo vieta

Apsilankykite mūsų Youtube kanale ir peržiūrėkite kaip pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą? Ačiū už įvertinimą Nepavyko išsaugoti Jūsų įvertinimo